Моля, запознай се със следните изисквания за изпълнение на работата в етап "Заснемане" преди стартиране на работата:
Тип:
Основен елемент от проектната документация
Фаза:
Заснемане
Файлов формат:
.pdf, .dwg, .jpg

Архитектурното заснемане на обекта осигурява подложка за изработване на пълната проектна документация и гарантира правилното протичане на всички последващи процеси на проектиране и изпълнение на обекта. Чертежите от заснемането представляват документиране в графичен вид на физическата геометрия на пространството.

  • Отразяват се параметрите на всички конструктивни елементи, ограждащи стени и отвори.
  • Отчита се степента на завършеност в помещенията – замазка, ниво на готов под, материали на финишните покрития.
  • За дограмите се отбелязва дали размерът е взет за светъл отвор или с первази, зидарски или столарски, отваряемост и посока на отваряне.
  • Заснемат се всички видими открити инсталации.
  • Правят се снимки на всички помещения и на специфични фрагменти и инсталации.
  • Индексират се снимките за обвързване с конкретното помещение.
Прикачени файлове:
Заснемане
Пример за Архитектурно Заснемане
Описание на изискванията за етап "Заснемане"