Моля, запознай се със следните изисквания за изпълнение на работата в етап "Идеен проект" преди стартиране на работата: