В световния ден на театъра 27 март да си поговорим за архитектура, сценография и интериор. Предизвикателно е за един архитект/дизайнер да създаде сценография или да бъде някак въвлечен в театралния процес. Това е едно различно поле, което създава среда и атмосфера, нужни за случването на вълшебството.

Архитектът и сценограф Жоао Мендес Рибейро казва, че сценографията се занимава предимно с „обитаемостта на пространството“; тоест създаването на пространства, с които изпълняващите тела могат да взаимодействат: „Сценографската концепция, както в момента се разбира от мнозинството художници, е далеч от изобразителната двуизмерна сценография и се фокусира много повече върху триизмерното (архитектурното), природата на пространството или сценичния обект и тясната му връзка с изпълнителите". Съвременната употреба на термина също е повлияна от работата на театрални дизайнери като Йозеф Свобода.


Неговата загриженост за актуализирането на една пиеса, а не за декорацията на сцената, подчертава необходимостта да се разглежда сценографията като компонент на представлението: „Истинската сценография е това, което се случва, когато завесата се отвори и не може да бъде оценена по друг начин.“


Присъждането на наградата Sikkens на Йозеф Свобода (1920 – 2002) е първата награда за театрален дизайн, една от областите, обхванати от наградата Sikkens. Свобода със сигурност е изключителен сценограф и направи такова въздействие, че неговите иновации и открития са част от нашето общо наследство днес. Когато получава наградата Sikkens през 1969 г., той наскоро е спечелил международна слава с театралните си сцени в театъра Laterna Magika в Прага и с аудиовизуалния си проект в чешкия павилион на Световния панаир в Монреал през 1967 г.

Отвъд очакваното на театралната сцена, сценографията се използва и като подход в интериора . Пример е арх. Томас Дирикс (Тоmas Dirrix):

Сценографията се превръща в "архитектура в архитектурата"