Серията от 6 тематични лекции - откриващи поле за дискусия на живо, бе представена вече в статията ЛЯТНО, АРХИТЕКТУРНО И КУЛТУРНО ПРЕЗ ЮЛИ. 

Не само заради броя им сме готови да поставим оценка Отличен.

Днес и утре (27 & 28.07.2022г.) предстоят последните две, посветени на:

  • Детска градина "Лозичка"
  • Зона Б5

Поздравления за архитектурния подход към изложбата. Ако за изкуството е необходима бяла (в театрален смисъл черна) кутия и правилна светлина, тук резултатът напомня, че архитектурата изгражда средата. Впоследствие средата пък определя нас.


Интересни и оценени полезни хрумвания:

  • обособяването на зони, презентиране на фона на конкретния представен обект в тематичната вечер
  • транспортирането на присъстващите чрез сателитна снимка или чертеж на пода - стъпка и си там
  • използването на детайли и прототипи в 1:1 или друг подходящ мащаб